Close
Lär dig bli Lycklig! Små saker för Stor Lycka!

Lär dig bli Lycklig! Små saker för Stor Lycka!

Fler sätt att klicka framåt!

Att klicka amygdalan framåt är ett sätt att skapa lycka, minska smärta och öka din kreativitet. När vi medvetet börjar aktivera vår mest avancerade del av hjärnan, frontalloberna, som försäkrar oss om vår överlevnad mer långsiktigt än reptilhjärnan, får vi plötsligt en hel drös med positiva effekter.

Frontalloberna är:

 • Majoriteten av hjärnan
 • 90%+ inaktiv
 • Vad som skiljer oss från andra djur
 •  Delen som står för komplexare processande av Känslor, Familj, Beteenden, Språk, Musik, Konst och Kreativitet
 • Vad som får oss att tänka utanför oss själva
 • I kontroll över vår Finmotorik
 • Platsen som styr vårt framtidstänk
 • Driven av ”Orsak och verkan”-tänk
 • Platsen för att skapa lycka och välbefinnande

Lyckan du inte tänker på

ar du någonsin haft en dag där allt bara känns riktigt bra, men du kanske inte fullt förstår varför? Du är framåtklickad! Din hjärna börjar aktivera ditt belöningssystem eftersom din långvariga lycka har evolutionära fördelar för din överlevnad.

Det ska dock tilläggas att vi behöver skilja på tillfällig lycka (du sitter och trycker i dig en lyxshake från Max) som inte nödvändigtvis kommer ha långvariga positiva effekter varken på din hälsa eller ditt mående, och långvarig lycka (du tog tag i den där arbetsuppgiften du skjutit fram de senaste veckorna, och rider nu på vågen av självbelåten tillfredsställelse).

Vad har vi då för fler metoder vi kan använda oss av för att klicka framåt? Här är några (och du kommer märka att du troligen gör fler av dem, medvetet eller ej):

 • Lyssna på musik som tilltalar dig (komplexare musik ger större effekt, och musiker reagerar mycket starkare på detta än icke-musiker)
 • Skapande (rita, bygga, etc)
 • Konst
 • Uttryck (sjunga, teater, etc)
 • Uppskattade dofter
 • Skratta
 • Nyfikenhet/utforskande
 • Glädjefyllda aktiviteter

Hur vet jag när jag klickat framåt? 

Framåt

Klicka framåt för lycka

 • Njutning
 • Harmoni
 • Känslomässig tillfredsställelse
 • Kärleksfyllt
 • Intuition
 • Insikter
 • Kreativitet
 • Eufori
 • Katt: Purrar och myser

Bakåt

klickad bakåt och känner inte stor lycka

 • Obehag
 • Rädsla
 • Ilska
 • Känslomässig smärta
 • Paranoia
 • Våld
 • Kärlekslöshet
 • Uttråkning
 • Katt: Fräser, rivs och/eller flyr

Du kommer uppleva en eller fler av ovanstående. Du kommer dock inte plötsligt förvandlas till en katt, men exemplet visar mycket väl på beteendeförändringen som sker.

Börja nu spela på din hjärnas termer, och spendera dina dagar till att “vara lycklig utan att förstå varför”. Är det inte det allting handlar om? Att vara lycklig!

Fortsätt lär känna dig själv och varifrån du finner din största lycka, och låt din hjärna vara guiden!

Mer om att mästra din lycka här:
Lycka till med lyckosökandet!

Robin

Bildkälla: http://lifesciencedb.jp/bp3d/?lng=en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *