Close
Hur du och din hjärna fungerar

Hur du och din hjärna fungerar

Livet är subjektivt, och att finna glädje handlar väldigt mycket om handling och attityd, något som jag skrev om i förgående inlägg. Nu när vi börjat lära oss om hur vi påverkar hjärnan för att få till ett lyckligt och positivt liv, låt oss kolla lite närmre på just hur den funkar (läs: hur vi funkar).

Den treeniga hjärnan

Detta är en modell av hjärnan som idag är utdaterad då den är lite förenklad i sin uppdelning. Men för vårat syfte om att lära sig grundläggande om hur vi fungerar, så håller den måtten alldeles utmärkt.

Hjärnan kan delas upp i 3 olika delar. Reptilhjärnan, Däggdjurshjärnan och Primathjärnan (innehåller frontalloberna).

Reptilhjärnan är vår lägst utvecklade del. Här finner vi beteenden som ilska samt fight or flight. Viktiga egenskaper för överlevnad i rätt situation, men troligen mer användbar för att undkomma tigrar på savannen än för att överleva Stockholm Centrals rusningstrafik. I denna värld finns endast två saker: mig och jag själv. Reptilhjärnan är den lilla biten du finner nedanför de färgade områdena.

Däggdjurshjärnan är en mer utvecklad form, och här finner vi familjebeteenden och känslor. Här börjar vi tänka utanför oss själva och på andra. Däggdjur leker gärna med varandra, är sociala och har kul. Detta område är utmålat på bilden. Här finner vi bland annat Amygdalan.

Primathjärnan är vår mest utvecklade del, mer specifikt just frontalloberna. Här sker de mest komplexa funktionerna och beteenden. Primathjärnan är hela det yttersta skiktet av rynkig massa på bilden. Frontalloberna är den främre halvan.

En vidare titt på de olika delarna:

Reptil

Reptil som symboliserar Reptilhjärnan

 • Äldsta delen
 • Överlevnad (Fight or Flight)
 • Reagerar
 • Tävlar
 • Stresskälla
 • ”Jag jag jag jag jag”
 • ”Mig mig mig mig mig”
 • Lägger sina ägg och säger ”lycka till ungar!”

Däggdjur

Elefant som symboliserar Däggdjurshjärnan

 • Känslor
 • Sociala färdigheter
 • Omhändertagande
 • Familj
 • Lek
 • Amygdalorna
 • Tar hand om sina barn

Primat

Gorilla som symboliserar Primathjärnan

 • Majoriteten av hjärnan
 • 90%+ inaktiv
 • Skiljer oss från alla andra djur
 • Komplexare processande av Känslor, Familj och Beteenden
 • Språk, Musik, Konst, Kreativitet
 • Tänka utanför oss själva
 • Finmotorik
 • Framtidstänk
 • ”Orsak och verkan”-tänk
 • Lycka

Lär dig aktivera Frontallobstänk

Vi behöver alla delarna

Alla delarna är viktiga för din överlevnad. Det vi behöver lära oss är att aktivera rätt del av hjärnan för rätt tillfällen. Om du t.ex ska på dejt vill du helst inte vara i ett reptiltänk. Vilken del av hjärnan tror du är mest aktiverad när du kör bil och road rage drar igång?

Vilken del kan tänkas vara mest användbar när du har ett problem du inte vet hur du ska lösa?

Mycket av det jag skriver om på hemsidan handlar om att ta kontroll över just denna process. Över att ta kontroll och ansvar över våra liv och hur vi mår. Det är något vi åstadkommer med träning och genom att använda rätt redskap för att skapa rätt förändring. Här är några artiklar med olika redskap främst för att avaktivera reptilhjärnan och aktivera frontalloberna:

Teori i all ära, vi behöver såklart veta vad och hur vi ska göra någonting. Men allt börjar hända när vi väl börjar gå från tanke till handling.

Har du något redskap du använder dig av för att hamna i frontallobstänk? Dela gärna med dig!

Robin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *