Hur du och din hjärna fungerar – Del 2

Om du missat den första delen i serien så kan du läsa den här.

I den första delen pratade jag om den Treeniga hjärnan, vad som kännetecknar de olika delarna, och hur du gör för att hamna i frontallobstänk.

I den här delen går vi vidare och kollar vilken halva som gör vad, hur du finner din dominanta hjärnhalva, vad det innebär för dig, samt hur du balanserar dem.

Höger och Vänster hjärnhalva

träna hjärnan havlorna

Hjärnan är delad på mitten och har separata halvor med separata funktioner. Genom att ha dominans i ena halvan så kommer vi att uppskatta olika saker olika mycket, samt se saker på ett helt annat sätt jämfört med någon som har en dominans i den andra hjärnhalvan.

Genier genom tiderna har haft dominans i olika hjärnhalvor. Mozart t.ex, ett musikaliskt geni, hade så stark dominans i sin högra hjärnhalva att det sägs att han ofta misslyckades med att hitta sin väg hem p.g.a dåligt lokalsinne (vilket är en funktion som sker i vänster hjärnhalva).

Vänster: Logik

Logik

 • Logik och analys
 • Ser detaljer
 • Ord, tal och skrift
 • Granskar kritiskt
 • Beräknar
 • Tolkar bokstavligen
 • Tänker i ja/nej, rätt/fel
 • En innebörd, en slutsats
 • Ser konstverk: "Vad ska det föreställa?"

Höger: Känslor

Konst

 • Känslor och abstrakt tänk
 • Ser helheter
 • Färg, fantasi och form
 • Granskar genom känsla och intuition
 • Känner sig fram
 • Tolkar kreativt och abstrakt
 • Tänker utanför ramarna
 • Fler innebörder, fler slutsatser
 • Ser konstverk: Blir inspirerad

Finn din dominans

Känner du igen dig i någon av dem? Då vet du också på ett ungefär vad dina styrkor och dina svagheter är. Någon med en dominans i sin högra hjärnhalva kan t.ex vara en mycket god kommunikatör (bra och och förstående vän/partner) men ha noll koll på sin ekonomi. Någon med en dominant vänster hjärnhalva kan vara en fantastisk problemlösare, men helt okunnig att tala om känslor, varken sina egna eller andras.

Är du totalt dominant i din vänstra hjärnhalva och inte har särskilt bra tillgång till din högra, kallar vi det oftast för Aspergers. Någon med en stark dominans i den högra kallas ofta för en dagdrömmare.

Skapa balans

Det finns ett flertal sätt att skapa balans och öka aktivitet i den eftersläpande hjärnhalvan. Här är några metoder:

 1. Klicka amygdalan och fokusera endast på amygdalan som sitter på din svaga sida.
 2. Gör tvärsom. Är du logisk och gillar ekonomi? Måla, sjung, var kreativ! Är du konstnärlig? Gör en plan för något som behöver tas hand om! Beräkna, analysera, hitta lösningar!
 3. Meditera. Meditation skapar bättre kommunikation mellan hjärnhalvorna och balanserar dem automatiskt.
 4. Använd Binaural Beats.

Yin-Yang

Att skapa balans handlar inte om att försvaga din dominanta hjärnhalva, en konstnär kommer självklart vilja fortsätta vara konstnärlig. Att balansera handlar om att förbättra kommunikationen mellan hjärnhavlorna så att konstnären kan bli ÄNNU bättre på den hen gör genom att kunna se saker från fler infallsvinklar och processera mer information i en högre grad.

En konstnär kommer alltså bli kreativare, och en problemlösare kommer bli effektivare.

Två halvor, en medvetenhet

Hjärnan fungerar inte så simpelt som att vänster bara sköter det logiska och höger endast det konstnärliga. De processerar fortfarande information genom att skicka signaler mellan varandra, även om majoriteten av aktiviteterna sker i den specifika delen. Denna delning av information sker främst av en stor kabelliknande del i hjärnan som kallas Corpus Callosum. Tack vare denna delning så kan dessa två oliksinnade delar komma till en gemensam slutsats.

Vad händer om hjärnhavlorna inte kommunicerar?

En del människor som lider av svår Epilepsi, genomgår en operation som förstör Corpus Callosum (kabeln i hjärnan som gör att hjärnhalvorna kan kommunicera) för att lindra deras anfall. Efter operationen fungerar människan i princip helt som vanligt, förutom det intressanta faktumet att hjärnhalvorna nu har en varsin oberoende medvetenhet, med individuella inlärningsmetoder och informationer!

Individuella hjärnhalvor

Här är ett exempel på hur hjärnhalvorna tänker och beter sig helt individuellt efter operationen. Jag förenklar och sammanfattar det hela:

Höger hjärnhalva styr: Vissa delar av synfältet och vänster hand

Vänster hjärnhalva styr: Andra delar av synfältet och talet.

Höger hjärnhalva visades ordet "ägg", och personen blev tillfrågad vad som visades. Personen svarar då (tal = vänster hjärnhalva) att hen inte sett någonting.

Personen ombeds sedan föra in sin hand bakom ett skynke, och känna sig fram med vänster hand (höger hjärnhalva) och väljer då alltid ut rätt objekt (i detta fall, ett ägg).

När personen sedan tillfrågas vad hen har i handen, så har personen ingen aning! Vänster hjärnhalva som styr talet, är den som svarar, medan höger hjärnhalva är den som både intagit och processerat informationen! Eftersom det inte längre finns ett samarbete mellan hjärnhalvorna, vet den ene inte vad den andre gör!

Med andra ord, eftersom hjärnhalvorna inte längre kommunicerar, finns det nu två individuella medvetanden som styr människan.

Våra sinnen kommunicerar

Vi kan också säga oss ha två medvetenheter, men eftersom de samverkar så tas beslut gemensamt.

Genom att vidare balansera våra hjärnhalvor så kan vi stärka oss själva för ökad intelligens, kreativitet, lycka och utveckling. Alla aspekter i våra liv blir effektiviserade och förbättrade!

Det går tillbaka till det gamla talesättet:

Två hjärnor är bättre än en!

Robin

Bildkälla: Jinho Jung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *